Matlamat dan Objektif Syarikat

Thursday, May 28, 2009

Matlamat ataupun objektif utama syarikat adalah untuk :

  1. Melatih Insan Usahawan, pelajar, masyarakat dan peserta- peserta program merancang masa hadapan dengan teratur ke arah mencipta matlamat kejayaan yang abadi
  2. Melahirkan kumpulan Usahawan dan INSAN yang berkaliber, berilmu, berpengetahuan dan berkepimpinan serta cekap dalam melayari industri perniagaan, organisasi dan kehidupan
  3. Memberi peluang penyediaan penyesuaian sikap toleransi dikalangan peserta menerusi perbincangan dan latihan yang sistematik dan berperancangan
  4. Membekalkan kemahiran mengurus perniagaan dikalangan peserta dan seterusnya berkemampuan untuk mengendalikan perniagaan dimasa hadapan
  5. Membudayakan MINDA INSAN dengan "Budaya Keusahawanan". Menyemarakan pengetahuan dan kemahiran INSAN dalam dunia teknologi maklumat khususnya pembangunan sistem dan teknologi web

Selain itu MEGA Consult & Services juga berhasrat menjadi syarikat pembekal utama ( Bumiputera ) dalam IKS dan melibatkan secara aktif dalam bidang kontraktor Am, Mencuci dan membersih kawasan. Sokongan dan bantuan dari mana-mana pihak amat diharapkan dalam menjayakan misi syarikat.

MOTTO SYARIKAT ;
" MENJANA KECEMERLANGAN INSAN & USAHAWAN"

Dengan Konsep
ON LINE , ON TIME, WELL DONE
( SATU HATI, SATU FIKIR, SATU WAWASAN )

0 catatan:

Post a Comment